Chính sách – thủ tục ký kết giữa Khách hàng và FPT Telecom

Lắp mạng FPT

Ngoài các quy định về cung cấp sử dụng dịch vụ được quy định tại Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ đã ký kết giữa Khách hàng và FPT Telecom, Khách hàng cần lưu ý và thực hiện các chính sách sau của FPT Telecom trong quá trình sử dụng dịch vụ:


I. Chính sách về thời gian sử dụng cam kết và hoàn trả thiết bị

1. FPT Telecom cung cấp và giữ quyền sở hữu toàn bộ vật tư, thiết bị (dây thuê bao, đầu nối, cáp LAN…, ngoại trừ phần vật tư thiết bị mà khách hàng đã mua từ FPT Telecom) phục vụ kết nối đường truyền dẫn từ tập điểm đến điểm kết nối cuối cùng của mạng viễn thông của FPT Telecom là địa điểm sử dụng dịch vụ Internet của Khách hàng. Các vật tư, thiết bị này là một phần cấu thành nên mạng viễn thông của FPT Telecom, FPT Telecom có toàn quyền thu hồi khi Khách hàng ngưng sử dụng dịch vụ.

2. Khách hàng khi đăng ký sử dụng Dịch vụ của FPT Telecom sẽ phải sử dụng trong thời hạn tối thiểu được quy định tại Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ. Trường hợp, Khách hàng vi phạm thời hạn sử dụng cam kết thì Khách hàng phải bồi hoàn tiền phí chấm dứt Dịch vụ trước thời hạn cam kết cho FPT Telecom là 1.000.000 VNĐ/đường truyền đối với các gói Dịch vụ A1, Super25, Super45, Super60, Super80; đối với các gói dịch vụ còn lại là 5.000.000 VNĐ/đường truyền và hoàn trả cho FPT Telecom các Thiết bị đầu cuối và các thiết bị, vật tư khác thuộc sở hữu của FPT Telecom.

3. Trường hợp Khách hàng sử dụng dịch vụ Internet và Truyền hình FPT và muốn tạm ngưng/chấm dứt hợp đồng trước Thời hạn cam kết quy định tại Hợp đồng thì Khách hàng đồng ý thực hiện các nghĩa vụ sau đối với FPT Telecom:
Tạm ngưng/chấm dứt dịch vụ Truyền hình trước thời hạn cam kết: Khách hàng đồng ý bồi hoàn tiền phí chấm dứt Dịch vụ trước thời hạn cam kết là 500.000 VNĐ/đường truyền. Ngoài ra, Khách hàng phải hoàn trả thiết bị Bộ giải mã truyền hình hoặc thanh toán bổ sung như quy định mục 3 dưới đây.
Tạm ngưng/chấm dứt cả hai dịch vụ Internet và Truyền hình trước thời hạn cam kết: Khách hàng đồng ý bồi hoàn tiền phí chấm dứt Dịch vụ trước thời hạn cam kết là 1.650.000 VNĐ/đường truyền (Đã bao gồm VAT) cho FPT Telecom đối với các gói dịch vụ Super25, Super45, Super60, Super80; với các gói dịch vụ còn lại là 5.500.000 VNĐ/đường truyền (Đã bao gồm VAT), đồng thời hoàn trả thiết bị thuộc sở hữu của FPT Telecom (Modem, Converter, vật tư, thiết bị khác…). Ngoài ra, Khách hàng phải hoàn trả thiết bị Bộ giải mã truyền hình hoặc thanh toán bổ sung như quy định tại mục 3 dưới đây.

4. Trong mọi trường hợp và tại bất kỳ thời điểm nào của Hợp đồng, nếu Khách hàng tạm ngưng hoặc chấm dứt sử dụng dịch vụ truyền hình FPT, Khách hàng phải có nghĩa vụ hoàn trả thiết bị Bộ giải mã truyền hình cho FPT Telecom hoặc thanh toán cho FPT Telecom số tiền 550.000 VNĐ/Bộ giải mã truyền hình (Đã bao gồm VAT). Đối với các Khách hàng ký mới hoặc Khách hàng đăng ký sử dụng thêm Bộ giải mã truyền hình trong thời gian từ 01/07/2016 đến 31/08/2017, Khách hàng sẽ thanh toán số tiền 770.000 VNĐ/Bộ giải mã (Đã bao gồm VAT). Nếu Khách hàng không hoàn trả thiết bị cho FPT Telecom hoặc hoàn trả thiết bị trong tình trạng bị hư hỏng, FPT Telecom không có nghĩa vụ thanh toán hoặc hoàn trả cho Khách hàng bất kỳ khoản tiền nào mà Khách hàng đã thanh toán cho thiết bị Bộ giải mã truyền hình.

II. Chính sách khôi phục dịch vụ

1. Thủ tục thực hiện

Thủ tục khôi phục dịch vụ được thực hiện thông qua một trong các hình thức: (i) trực tiếp tại Quầy giao dịch của FPT Telecom; hoặc (ii) Khách hàng có thể liên hệ nhân viên của FPT Telecom (thu ngân, nhân viên bán hàng, kỹ thuật viên) hoặc tổng đài CSKH 1900 6600, nhân viên của FPT Telecom sẽ tới địa chỉ của Khách hàng để trực tiếp hỗ trợ thực hiện thủ tục.
Khi thực hiện thủ tục khôi phục dịch vụ, Quý Khách hàng vui lòng chuẩn bị các giấy tờ sau:
– Đối với Khách hàng doanh nghiệp: Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu và hợp đồng (nếu có);
– Đối với Khách hàng cá nhân: CMND chủ hợp đồng/hộ chiếu của người nước ngoài và hợp đồng (nếu có).

2. Chính sách khi khôi phục dịch vụ
Chi phí khi khôi phục dịch vụ: Không thu phí.
Ưu đãi: Khách hàng được hưởng ưu đãi theo chương trình ưu đãi tùy từng thời kỳ của FPT Telecom khi khôi phục dịch vụ.
Liên hệ: Để biết thêm chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài CSKH 1900 6600 hoặc trực tiếp tại Quầy giao dịch của FPT Telecom trên toàn quốc.

III. Chính sách chuyển đổi gói dịch vụ

1. Thủ tục thực hiện

Thủ tục chuyển đổi gói dịch vụ được thực hiện thông qua một trong các hình thức: (i) trực tiếp tại Quầy giao dịch của FPT Telecom; hoặc (ii) Khách hàng liên hệ với nhân viên của FPT Telecom (thu ngân, nhân viên bán hàng, kỹ thuật viên) hoặc tổng đài CSKH 1900 6600, nhân viên của FPT Telecom sẽ tới địa chỉ của Khách hàng để trực tiếp hỗ trợ thực hiện thủ tục.
Khi thực hiện thủ tục chuyển đổi gói dịch vụ, Quý Khách hàng vui lòng chuẩn bị các giấy tờ sau:
– Đối với Khách hàng doanh nghiệp: Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu và hợp đồng (nếu có);
– Đối với Khách hàng cá nhân: CMND chủ hợp đồng/hộ chiếu của người nước ngoài và hợp đồng (nếu có).

2. Chính sách khi chuyển đổi gói dịch vụ
Phương án chuyển đổi gói dịch vụ: Quý khách hàng có thể thực hiện chuyển đổi từ gói dịch vụ đang sử dụng sang gói dịch vụ khác mà FPT Telecom đang cung cấp tại thời điểm chuyển đổi gói dịch vụ.
Để biết thêm thông tin chi tiết phí chuyển đổi gói dịch vụ vui lòng liên hệ Tổng đài CSKH 1900 6600 hoặc trực tiếp đến quầy giao dịch.

IV. Chính sách chuyển địa điểm

1. Thủ tục thực hiện:

Thủ tục chuyển địa điểm cung cấp dịch vụ được thực hiện thông qua một trong các hình thức: (i) trực tiếp tại Quầy giao dịch của FPT Telecom; hoặc (ii) Khách hàng liên hệ nhân viên của FPT Telecom (thu ngân, nhân viên bán hàng, kỹ thuật viên) hoặc tổng đài CSKH 1900 6600, nhân viên của FPT Telecom sẽ tới địa chỉ của Khách hàng để trực tiếp hỗ trợ thực hiện thủ tục.
Khi thực hiện thủ tục chuyển địa điểm, Quý Khách hàng vui lòng chuẩn bị các giấy tờ sau:
– Đối với Khách hàng doanh nghiệp: Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu và hợp đồng (nếu có);
– Đối với Khách hàng cá nhân: CMND chủ hợp đồng/hộ chiếu của người nước ngoài và hợp đồng (nếu có).

2. Chính sách chuyển địa điểm:

Quý khách có thể thực hiện chuyển địa điểm trong cùng tỉnh, thành phố hoặc khác tỉnh, thành phố;
Để biết thêm thông tin chi tiết phí chuyển địa điểm Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài CSKH 1900 6600 hoặc trực tiếp đến quầy giao dịch.

V. Chính sách chuyển đổi chủ sở hữu hợp đồng

1. Thủ tục thực hiện:

Thủ tục chuyển chuyển đổi chủ sở hữu hợp đồng được thực hiện thông qua một trong các hình thức: (i) trực tiếp tại Quầy giao dịch của FPT Telecom; hoặc (ii) Khách hàng liên hệ nhân viên của FPT Telecom (thu ngân, nhân viên bán hàng, kỹ thuật viên) hoặc tổng đài CSKH 1900 6600, nhân viên của FPT Telecom sẽ tới địa chỉ của Khách hàng để trực tiếp hỗ trợ thực hiện thủ tục.
Khi thực hiện thủ tục chuyển đổi chủ sở hữu hợp đồng, Quý Khách hàng vui lòng chuẩn bị các giấy tờ sau:
– Đối với Khách hàng doanh nghiệp: Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu và hợp đồng (nếu có);
– Đối với Khách hàng cá nhân: CMND chủ hợp đồng/hộ chiếu của người nước ngoài và hợp đồng (nếu có);
Các trường hợp chuyển đổi chủ sở hữu hợp đồng:
– Trường hợp 1: Chủ hợp đồng cũ (Bên A) và chủ hợp đồng mới (Bên C) đến quầy giao dịch thực hiện chuyển đổi.
– Trường hợp 2: Nếu không có mặt chủ hợp đồng (Bên A) thì chủ hợp đồng mới (Bên C) cần cung cấp CMND (bản gốc hoặc bản photo có sao y) của chủ hợp đồng cũ (Bên A) hoặc cung cấp 02 hóa đơn của 02 tháng gần nhất của hợp đồng cung cấp dich vụ đó.

2. Chính sách khi chuyển đổi chủ sở hữu:

Chi phí khi chuyển đổi chủ sở hữu hợp đồng: Không thu phí.
Để biết thêm thông tin chi tiết phí chuyển địa điểm Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài CSKH 1900 6600 hoặc trực tiếp đến quầy giao dịch.

VI. Chính sách tạm ngưng, thanh lý dịch vụ

1. Thủ tục thực hiện:

Thủ tục tạm ngưng, thanh lý dịch vụ được thực hiện thông qua một trong các hình thức: (i) trực tiếp tại Quầy giao dịch của FPT Telecom; hoặc (ii) Khách hàng liên hệ nhân viên của FPT Telecom (thu ngân, nhân viên bán hàng, kỹ thuật viên) hoặc tổng đài CSKH 1900 6600, nhân viên của FPT Telecom sẽ tới địa chỉ của Khách hàng để trực tiếp hỗ trợ thực hiện thủ tục.
Khi thực hiện thủ tục tạm ngưng, thanh lý dịch vụ, Quý Khách hàng vui lòng chuẩn bị các giấy tờ sau:
– Đối với Khách hàng doanh nghiệp: Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu và hợp đồng (nếu có)
– Đối với Khách hàng cá nhân: CMND chủ hợp đồng/hộ chiếu của người nước ngoài và hợp đồng (nếu có);

2. Chính sách khi tạm ngưng, thanh lý dịch vụ:

Trong quá trình sử dụng dịch vụ vì lý do khách quan Khách hàng có thể tạm ngưng dịch vụ từ 01 – 06 tháng;
Để biết thêm thông tin chi tiết chi phí tạm ngưng, thanh lý dịch vụ, Quý khách vui lòng xem trên Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ có ghi rõ hoặc liên hệ Tổng đài CSKH 1900 6600 hoặc trực tiếp đến quầy giao dịch để được tư vấn cụ thể.

VII. Chính sách khi thay đổi các thông tin khách hàng khác

1. Thủ tục thực hiện:
Thủ tục thay đổi thông tin khách hàng được thực hiện thông qua một trong các hình thức: (i) trực tiếp tại Quầy giao dịch của FPT Telecom; hoặc (ii) Khách hàng liên hệ nhân viên của FPT Telecom (thu ngân, nhân viên bán hàng, kỹ thuật viên), tổng đài CSKH 1900 6600, nhân viên của FPT Telecom sẽ tới địa chỉ của Khách hàng để trực tiếp hỗ trợ thực hiện thủ tục.
Khi thực hiện thủ tục thay đổi thông tin khách hàng, Quý Khách hàng vui lòng chuẩn bị các giấy tờ sau:
– Đối với Khách hàng doanh nghiệp: Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu và hợp đồng (nếu có).
– Đối với Khách hàng cá nhân: CMND chủ hợp đồng/hộ chiếu của người nước ngoài và hợp đồng (nếu có).

2. Chính sách thay đổi thông tin khách hàng:
Chi phí thay đổi thông tin khách hàng: Không thu phí.
Để biết thêm thông tin chi tiết phí chuyển địa điểm Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài CSKH 1900 6600 hoặc trực tiếp đến quầy giao dịch.

VIII. Chính sách bảo hành, bảo trì

1. Chính sách bảo hành

1.1. Đối với Modem/Converter:
Modem/Converter là thiết bị mà FPT Telecom cho Khách hàng thuê theo Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ;
FPT Telecom sẽ thực hiện bảo hành thiết bị Modem/Converter trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ của Khách hàng để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ;
Trường hợp Khách hàng thay đổi, nâng cấp thiết bị, chính sách bảo hành đối với thiết bị được thay đổi nâng cấp sẽ áp dụng theo chính sách của FPT Telecom tùy từng thời điểm.
Để đảm bảo quyền lợi khách hàng khi sử dụng thiết bị, Khách hàng cần tuân thủ các quy định về sử dụng dịch vụ, tránh các sự kiện gây hư hỏng đối với thiết bị như va đập, để nước vào, sử dụng sai hướng dẫn, quy cách của sản phẩm… Trường hợp thiết bị hư hỏng do lỗi của Khách hàng, FPT Telecom có quyền từ chối bảo hành, trong trường hợp này, Khách hàng có nghĩa vụ nộp chi phí bảo hành hoặc thay thế thiết bị theo chính sách của FPT Telecom tại thời điểm đó.

1.2. Đối với bộ giải mã truyền hình:
Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua sản phẩm;
Điều kiện bảo hành: Bộ giải mã, nguồn, dây cáp, điều khiển được bảo hành với nguyên nhân hư hỏng được xác định do lỗi của nhà sản xuất. Bảo hành thay thế thiết bị/linh kiện nếu không sửa chữa được và thu hồi thiết bị/linh kiện cũ. Các hư hỏng do lỗi của người sử dụng không được bảo hành.

2. Chính sách bảo trì

2.1. Các sự kiện bảo trì
Bảo trì theo yêu cầu của Khách hàng
Bảo trì chủ động cho các Khách hàng ảnh hưởng bởi sự cố (Chỉnh trang đô thị, dời trụ điện, cháy, đứt cáp, …)

2.2. Thời gian bảo trì
Đối với khu vực nội thành, thị xã: trong vòng 36 giờ kể từ thời điểm nhận được yêu cầu hoặc xảy ra sự kiện hoặc theo kế hoạch.
Đối với khu vực thị trấn, làng, xã: trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm nhận được yêu cầu hoặc xảy ra sự kiện hoặc theo kế hoạch.

2.3. Nghiệm thu bảo trì dịch vụ
Khách hàng kiểm tra các thông tin trên Biên bản nghiệm thu điện tử, Biên bản sửa đổi hợp đồng, Phụ lục hợp đồng truyền hình tại website https://fpt.vn/member như sau:
– Bước 1: Đăng nhập vào website https://fpt.vn/member bằng số hợp đồng và mật khẩu của khách hàng
– Bước 2: Tại màn hình trang chủ, chọn mục Tài khoản của bạn/ Nghiệm thu bảo trì. Khách hàng xác nhận các thông tin để hoàn tất quá trình cài đặt và nghiệm thu dịch vụ.

IX. Chính sách hủy sử dụng và hoàn tiền

1. Trường hợp hủy hợp đồng trước khi FPT Telecom lắp đặt dịch vụ

Khách hàng phải thanh toán các chi phí phát sinh cho FPT Telecom do sự kiện hủy hợp đồng gây ra.
FPT Telecom sẽ hoàn trả lại số tiền ban đầu mà Khách hàng đã thanh toán sau khi trừ đi các chi phí phát sinh (nếu có).
2. Trường hợp hủy hợp đồng sau khi sử dụng
Nếu Khách hàng hủy sử dụng dịch vụ trong thời gian cam kết sử dụng dịch vụ Khách hàng sẽ phải thanh toán các khoản tiền bồi thường hoặc phạt vi phạm theo quy định của FPT Telecom tại thời điểm hủy dịch vụ trước thời hạn cam kết. Ngoài ra:
Đối với Khách hàng trả sau: Khách hàng phải thanh toán các khoản nợ cước (nếu có) và các khoản tiền tương ứng với thời gian sử dụng tính đến ngày chấm dứt;
Đối với Khách hàng trả trước: Khách hàng phải thanh toán các khoản tiền tương ứng với thời gian sử dụng tính đến ngày chấm dứt;
Các thiết bị mà FPT trang bị cho Khách hàng hoặc cho Khách hàng thuê trong thời gian sử dụng dịch vụ sẽ được thu hồi. Trong trường hợp thiết bị bị mất hoặc bị hỏng không thể phục hồi (do lỗi của Khách hàng), thì Khách hàng phải bồi thường giá trị của thiết bị theo quy định của FPT Telecom tại từng thời điểm trước khi chấm dứt hợp đồng.

X. Chính sách lắp đặt dịch vụ và thiết bị

1. Chính sách lắp đặt dịch vụ

1.1. Thời gian triển khai dịch vụ

Thời gian dự kiến lắp đặt dịch vụ với trường hợp khu vực đã có sẵn hạ tầng của FPT Telecom: trong vòng 4 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng
Thời gian dự kiến cung cấp dịch vụ với trường hợp khu vực chưa có sẵn hạ tầng của FPT Telecom:
– Khu vực nội thành, thị xã: trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng;
– Khu vực thị trấn, làng, xã: trong vòng 9 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.
Thời gian cung cấp này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tùy thuộc vào tình hình thực tế khách quan khi lắp đặt. FPT Telecom luôn nỗ lực cung cấp dịch vụ trong thời gian sớm nhất.

1.2. Quy trình triển khai dịch vụ

a. Cài đặt và bàn giao vật tư: – Đối với dịch vụ Internet: Cài đặt và bàn giao thiết bị đầu cuối, dây LAN (nếu có);
– Đối với dịch vụ Truyền hình trả tiền: cài đặt và bàn giao Bộ giải mã, điều khiển, dây LAN, thiết bị đầu cuối (nếu có).
b. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ:
– Đối với dịch vụ Internet: Hướng dẫn Khách hàng sử dụng trực tiếp dịch vụ; cài đặt và hướng dẫn khách hàng sử dụng ứng dụng HiFPT trên điện thoại thông minh;
– Đối với dịch vụ Truyền hình trả tiền: Hướng dẫn Khách hàng sử dụng trực tiếp dịch vụ; tài liệu hướng dẫn sử dụng trên ứng dụng của Bộ giải mã; cài đặt và hướng dẫn khách hàng sử dụng ứng dụng HiFPT trên điện thoại thông minh.
c. Nghiệm thu dịch vụ:
– Khách hàng kiểm tra các thông tin trên Biên bản nghiệm thu điện tử, Biên bản sửa đổi hợp đồng, Phụ lục hợp đồng truyền hình tại website https://fpt.vn/member như sau:
– Bước 1: Đăng nhập vào website https://fpt.vn/member bằng số hợp đồng và mật khẩu của khách hàng.
– Bước 2: Tại màn hình trang chủ, chọn mục Tài khoản của bạn/ Nghiệm thu triển khai
Khách hàng xác nhận các thông tin để hoàn tất quá trình cài đặt và nghiệm thu dịch vụ

XI. Chính sách Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân

Công ty cổ phần Viễn thông FPT (“FPT Telecom”) xây dựng Chính sách Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân này (“Chính sách”) để Quý Khách hàng hiểu rõ hơn về mục đích, phạm vi thông tin mà chúng tôi xử lý, các biện pháp chúng tôi áp dụng để bảo vệ thông tin và quyền của Quý Khách hàng đối với các hoạt động này.
Chính sách này là một phần không thể tách rời của bản Hợp đồng, Điều khoản sử dụng, Chính sách và các thỏa thuận sử dụng khác của FPT Telecom, được công bố trên các Kênh giao dịch của FPT Telecom trong từng thời kỳ.

Điều 1. Định Nghĩa

1.1. FPT Telecom: là Công ty cổ phần Viễn thông FPT, mã số thuế 0101778163. Trụ sở chính tại Tầng 2, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Số 17 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam.
1.2. Khách hàng: là Khách hàng cá nhân, với thông tin cung cấp cho FPT Telecom khi đăng ký, sử dụng Dịch vụ viễn thông của FPT Telecom.
1.3. Dữ liệu cá nhân: là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
1.4. Dữ liệu cá nhân cơ bản bao gồm:
(a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
(b) Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;
(c) Giới tính;
(d) Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;
(e) Quốc tịch;
(f) Hình ảnh của cá nhân;
(g) Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;
(h) Tình trạng hôn nhân;
(i) Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
(j) Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;
(k) Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc Dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
(l) Các dữ liệu khác theo quy định pháp luật hiện hành.
1.5. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân gồm:
(a) Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo;
(b) Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;
(c) Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;
(d) Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;
(e) Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;
(f) Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;
(g) Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;
(h) Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
(i) Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;
(j) Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.
1.6. Bảo vệ dữ liệu cá nhân: là hoạt động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.
1.7. Xử lý dữ liệu cá nhân: là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.
1.8. Kênh giao dịch FPT Telecom: bao gồm Kênh giao dịch điện tử FPT Telecom (website fpt.vn, zalo, ….) hoặc các Kênh giao dịch khác tùy theo từng thời kỳ do FPT Telecom cung cấp cho Khách hàng.

Điều 2. Loại Dữ Liệu Được Xử Lý

2.1. FPT Telecom xử lý các loại Dữ liệu cá nhân sau đây của Khách hàng:
(a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
(b) Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;
(c) Giới tính;
(d) Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;
(e) Quốc tịch;
(f) Hình ảnh của cá nhân, bao gồm cả hình ảnh Khách hàng cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ, hình ảnh Khách hàng đăng tải trên ứng dụng/website của FPT trong quá trình sử dụng dịch vụ;
(g) Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;
(h) Tình trạng hôn nhân;
(i) Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
(j) Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;
(k) Các dữ liệu về hành vi tiêu dùng viễn thông: call, sms, data, vas;
(l) Cấu hình điện thoại, thông tin phiên bản của các ứng dụng trên điện thoại;
(m) Dữ liệu cá nhân nhạy cảm bao gồm: Thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về giao dịch.
2.2. Các Dữ liệu cá nhân được xử lý bao gồm các dữ liệu Khách hàng cung cấp cho FPT Telecom khi đăng ký sử dụng dịch vụ và cả dữ liệu phát sinh trong quá trình Khách hàng sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

Điều 3. Nguyên Tắc Bảo Mật Dữ Liệu Của FPT Telecom

3.1. Dữ liệu cá nhân của Khách hàng được cam kết bảo mật tối đa theo quy định của FPT Telecom và quy định của pháp luật. Việc xử lý Dữ liệu cá nhân của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
3.2. FPT Telecom không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay chia sẻ cho bên thứ ba nào về Dữ liệu cá nhân của Khách hàng khi không có sự đồng ý của Khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
3.3. Các nguyên tắc khác theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Mục Đích Xử Lý

4.1. Khách hàng đồng ý cho phép FPT Telecom xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng và chia sẻ kết quả xử lý dữ liệu cho các mục đích sau:
a) Hỗ trợ Khách hàng, cập nhật thông tin Khách hàng khi mua, sử dụng sản phẩm, dịch vụ do FPT Telecom hoặc đối tác của FPT Telecom cung cấp.
b) Cung cấp sản phẩm, dịch vụ của FPT Telecom, sản phẩm, dịch vụ FPT Telecom hợp tác với đối tác cho Khách hàng.
c) Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận, môi giới.
d) Nghiên cứu, phát triển các dịch vụ mới và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp cho Khách hàng.
e) Kinh doanh dịch vụ tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo.
f) Đo lường, phân tích dữ liệu nổi bộ, dánh giá và các xử lý khác để cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ mà FPT Telecom cung cấp cho khách hàng.
g) Điều tra, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng.
h) Điều chỉnh, cập nhật, bảo mật và cải tiến các sản phẩm, dịch vụ, thiết bị mà FPT Telecom đang cung cấp.
i) Xác minh danh tính và đảm bảo tính bảo mật thông tin của Khách hàng.
j) Thông báo cho Khách hàng về những thay đổi đối với các chính sách, khuyến mại của các sản phẩm, dịch vụ mà FPT Telecom đang cung cấp.
k) Ngặn chặn và phòng chống gian lận, đánh cắp danh tính và các hoạt động bất hợp pháp khác.
l) Tuân thủ luật hiện hành, các tiêu chuẩn ngành có liên quan và các chính sách hiện hành khác của FPT Telecom.
m) Bất kỳ mục đích nào khác dành riêng cho hoạt động vận hành của FPT Telecom và theo bất kỳ mục đích nào khác mà FPT Telecom thông báo cho Khách hàng, vào thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân của Khách hàng hoặc trước khi bắt đầu xử lý liên quan hoặc theo yêu cầu khác hoặc được pháp luật hiện hành cho phép.
4.2. Trường hợp cần xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho các mục đích khác hoặc theo yêu cầu của Khách hàng, FPT Telecom sẽ thông báo cho Khách hàng thông qua các Kênh giao dịch của FPT Telecom để Khách hàng thể hiện sự đồng ý trước khi thực hiện.

Điều 5. Tổ Chức Được Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

5.1. Công ty cổ phần Viễn thông FPT, mã số thuế 0101778163. Trụ sở chính tại Tầng 2, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Số 17 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam.
5.2. FPT Telecom sẽ thực hiện việc chia sẻ hoặc cùng xử lý dữ liệu cá nhân với các tổ chức, cá nhân sau:
a) Tập đoàn FPT và các Công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn FPT.
b) Các Công ty thành viên mà FPT Telecom trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu.
c) Các nhà thầu, đại lý, đối tác, các nhà cung cấp dịch vụ vận hành của FPT Telecom.
d) Các chi nhánh, đơn vị kinh doanh và các cán bộ nhân viên làm việc tại các chi nhánh, đơn vị kinh doanh, đại lý của FPT Telecom.
e) Các doanh nghiệp kinh doanh viễn thông trong trường hợp Khách hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán cước dịch vụ.
f) Các cửa hàng thương mại và nhà bán lẻ liên quan tới việc thực hiện các chương trình khuyến mại của FPT Telecom.
g) Các cố vấn chuyên nghiệp của FPT Telecom như kiểm toán, luật sư,… theo quy định của pháp luật.
h) Tòa án, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và/hoặc khi được yêu cầu và pháp luật cho phép.

FPT Telecom cam kết việc chia sẻ hoặc cùng xử lý dữ liệu cá nhân chỉ thực hiện trong trường hợp cần thiết để thực hiện các Mục Đích Xử Lý được nêu tại Điều 4 của Chính sách này hoặc theo quy định của pháp luật. Các tổ chức, cá nhân nhận được dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ phải tuân thủ theo nội dung quy định tại Chính sách này và quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân liên quan.
Mặc dù FPT Telecom sẽ thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng các thông tin Khách hàng được ẩn danh/mã hóa, nhưng không thể loại trừ hoàn toàn rủi ro các dữ liệu này có thể bị tiết lộ trong một số trường hợp bất khả kháng.
5.3. Trong trường hợp có sự tham gia của các tổ chức xử lý dữ liệu cá nhân khác được nêu tại Điều này, Khách hàng đồng ý FPT Telecom sẽ thông báo cho Khách hàng thông qua các Kênh giao dịch của FPT Telecom trước khi FPT Telecom thực hiện.

Điều 6. Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân Trong Một Số Trường Hợp Đặc Biệt

FPT Telecom đảm bảo thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của pháp luật trong các trường hợp đặc biệt nêu sau:
6.1. Đoạn phim của máy quay giám sát (CCTV), trong trường hợp cụ thể, cũng có thể được sử dụng cho các muc đích sau đây:
a) cho các mục đích đảm bảo chất lượng;
b) cho mục đích an ninh công cộng và an toàn lao động;
c) phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng đáng ngờ, không phù hợp hoặc không được phép của các tiện ích, sản phẩm, dịch vụ và/hoặc cơ sở của FPT Telecom;
d) phát hiện và ngăn chặn hành vi phạm tội; và/hoặc
e) tiến hành điều tra các sự cố.
6.2. FPT Telecom luôn tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ em. Ngoài các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định theo pháp luật, trước khi xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em, FPT Telecom sẽ thực hiện xác minh tuổi của trẻ em và yêu cầu sự đồng ý của:
a) trẻ em và/hoặc
b) cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em theo quy định của pháp luật.
6.3. Bên cạnh tuân thủ theo các quy định pháp luật có liên quan khác, đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến dữ liệu cá nhân của người bị tuyên bố mất tích/ người đã chết, FPT Telecom sẽ phải được sự đồng ý của một trong số những người có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Lưu Trữ Dữ Liệu Cá Nhân

FPT Telecom cam kết sẽ chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong trường hợp liên quan đến các mục đích được nêu trong Chính sách này. FPT Telecom cũng có thể cần lưu trữ dữ liệu cá nhân của quý khách trong một giai đoạn thời gian, chẳng hạn như khi pháp luật hiện hành yêu cầu.

Điều 8. Quyền Của Khách Hàng

8.1. Khách hàng có quyền được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
8.2. Khách hàng được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
8.3. Khách hàng được quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến FPT Telecom, trừ trường hợp luật có quy định khác.
8.4. Khách hàng có quyền rút lại sự đồng ý của mình bằng văn bản gửi đến FPT Telecom, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu đã được Khách hàng đồng ý với FPT Telecom trước khi rút lại sự đồng ý.
8.5. Khách hàng được quyền xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến FPT Telecom, trừ trường hợp luật có quy định khác.
8.6. Khách hàng được quyền yêu cầu hạn chế xử lý Dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến FPT Telecom, trừ trường hợp luật có quy định khác.
Việc hạn chế xử lý dữ liệu sẽ được FPT Telecom thực hiện trong 72 giờ sau khi có yêu cầu của Khách hàng, với toàn bộ Dữ liệu cá nhân mà Khách hàng yêu cầu hạn chế, trừ trường hợp luật có quy định khác.
8.7. Khách hàng được quyền yêu cầu FPT Telecom cung cấp cho bản thân Dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến FPT Telecom, trừ trường hợp luật có quy định khác.
8.8. Khách hàng được quyền phản đối FPT Telecom, Tổ chức được xử lý dữ liệu cá nhân quy định tại Điều 5 Chính sách này xử lý dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến FPT Telecom nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ trường hợp luật có quy định khác.
FPT Telecom sẽ thực hiện yêu cầu của Khách hàng trong 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu, trừ trường hợp luật có quy định khác.
8.9. Khách hàng có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.
8.10. Khách hàng có quyền yêu cầu bồi thường đối với thiệt hại thực tế theo quy định của pháp luật nếu FPT Telecom có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
8.11. Khách hàng có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định tại Điều 11 Bộ luật Dân sự.
8.12. Các quyền khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
8.13. Phương thức thực hiện quyền: bằng văn bản gửi đến FPT Telecom hoặc gọi tới số đường dây nóng 19006600 hoặc gửi email theo địa chỉ hotrokhachhang@fpt.com.vn để được hướng dẫn.

Điều 9. Nghĩa vụ Của Khách Hàng
9.1. Tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định, hướng dẫn của FPT Telecom liên quan đến xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
9.2. Cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác Dữ liệu cá nhân, các thông tin khác theo yêu cầu của FPT Telecom khi đăng ký và sử dụng dịch vụ của FPT Telecom và khi có thay đổi về các thông tin này. FPT Telecom sẽ tiến hành bảo mật Dữ liệu cá nhân của Khách hàng căn cứ trên thông tin Khách hàng đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào FPT Telecom sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của Khách hàng. Trường hợp không thông báo, nếu có phát sinh rủi ro, tổn thất thì Khách hàng chịu trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ do lỗi của mình hoặc do không cung cấp đúng, đầy đủ, chính xác, kịp thời sự thay đổi thông tin; bao gồm cả thiệt hại về tài chính, chi phí phát sinh do thông tin cung cấp sai hoặc không thống nhất.
9.3. Phối hợp với FPT Telecom, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba trong trường hợp phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến tính bảo mật Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
9.4. Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; chủ động áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình trong quá trình sử dụng dịch vụ của FPT Telecom; thông báo kịp thời cho FPT Telecom khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn về Dữ liệu cá nhân của mình hoặc nghi ngờ Dữ liệu cá nhân của mình đang bị xâm phạm.
9.5. Tự chịu trách nhiệm đối với những thông tin, dữ liệu, chấp thuận mà mình tạo lập, cung cấp trên môi trường mạng; tự chịu trách nhiệm trong trường hợp dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, xâm phạm do lỗi của mình.
9.6. Thường xuyên cập nhật các Quy định, Chính sách bảo vệ Dữ liệu cá nhân của FPT Telecom trong từng thời kỳ được thông báo tới Khách hàng hoặc đăng tải trên Kênh giao dịch của FPT Telecom. Thực hiện các hành động theo hướng dẫn của FPT Telecom để thể hiện rõ việc chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với các mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân mà FPT Telecom thông báo tới Khách hàng trong từng thời kỳ.
9.7. Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
9.8. Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân.
9.9. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Quyền của FPT Telecom

10.1 Xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo đúng mục đích, phạm vi và các nội dung khác đã thỏa thuận với Khách hàng và/hoặc được Khách hàng đồng ý.
10.2 Được phép sửa đổi, bổ sung nội dung hoặc thay thế Chính sách này theo từng thời kỳ và bảo đảm Khách hàng được thông báo thông qua các Kênh giao dịch của FPT Telecom trước khi áp dụng. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, thực hiện, giao kết các giao dịch với FPT Telecom sau thời điểm FPT Telecom thông báo được hiểu là Khách hàng chấp nhận toàn bộ các sửa đổi, bổ sung, thay thế Chính sách này của FPT Telecom.
10.3 Có quyền từ chối những yêu cầu không hợp pháp của Khách hàng hoặc vì lý do hạ tầng, kĩ thuật hay công nghệ không thể đáp ứng.
10.4 Quyết định áp dụng các biện pháp phù hợp để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
10.5 Được miễn trừ mọi nghĩa vụ và trách nhiệm về các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình Xử lý dữ liệu cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn thất thoát dữ liệu do lỗi hệ thống, do các nguyên nhân khách quan nằm ngoài tầm kiểm soát của FPT Telecom.
10.6 Các quyền khác được quy định tại Chính sách này và theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Nghĩa vụ của FPT Telecom

11.1. Tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
11.2. Áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin phù hợp để tránh việc truy cập, thay đổi, sử dụng, tiết lộ trái phép dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
11.3. Thực hiện đúng theo các yêu cầu hợp pháp của Khách hàng liên quan đến Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
11.4. Bảo đảm có cơ chế cho phép Khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến Dữ liệu cá nhân của mình.
11.5. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác để giảm thiểu tối đa thiệt hại khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật đối với Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
11.6. Các nghĩa vụ khác được quy định tại Chính sách này và theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Cách Thức Xử Lý Dữ Liệu

FPT Telecom áp dụng một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

Điều 13. Hậu Quả, Thiệt Hại Không Mong Muốn Có Khả Năng Xảy Ra

13.1 FPT Telecom sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng không bị truy lục, sử dụng hoặc chia sẻ ngoài ý muốn. Tuy nhiên, không một dữ liệu nào có thể được bảo mật 100%. Do vậy, FPT Telecom cam kết sẽ bảo mật một cách tối đa Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
Một số hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra bao gồm nhưng không giới hạn:
(a) Lỗi phần cứng, phần mềm trong quá trình xử lý dữ liệu làm mất dữ liệu của Khách hàng;
(b) Lỗ hổng bảo mật nằm ngoài khả năng kiểm soát của FPT Telecom, hệ thống bị hacker tấn công gây lộ lọt dữ liệu;
(c) Khách hàng tự làm lộ lọt dữ liệu cá nhân do: bất cẩn hoặc bị lừa đảo; truy cập các website/tải các ứng dụng có chứa phần mềm độc hại…
13.2 FPT Telecom khuyến cáo Khách hàng bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu đăng nhập vào tài khoản của Khách hàng, mã OTP và không chia sẻ mật khẩu đăng nhập, mã OTP này với bất kỳ người nào khác.
13.3 Khách hàng nên bảo quản thiết bị điện tử trong quá trình sử dụng, Khách hàng nên khóa, đăng xuất, hoặc thoát khỏi tài khoản trên website hoặc Ứng dụng của FPT Telecom khi không có nhu cầu sử dụng nữa.
13.4 Trong trường hợp máy chủ lưu trữ dữ liệu bị hacker tấn công dẫn đến mất mát Dữ liệu cá nhân của Khách hàng, FPT Telecom sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

Điều 14. Cookies

14.1 Khi Khách hàng sử dụng hoặc truy cập các trang tin điện tử của FPT Telecom, FPT Telecom có thể đặt một hoặc nhiều cookie trên thiết bị của Khách hàng. “Cookie” là một tệp nhỏ được đặt trên thiết bị của Khách hàng khi Khách hàng truy cập một trang tin điện tử, nó ghi lại thông tin về thiết bị, trình duyệt của Khách hàng và trong một số trường hợp, sở thích và thói quen duyệt tin điện tử của Khách hàng. FPT Telecom có thể sử dụng thông tin này để nhận diện Khách hàng khi Khách hàng quay lại các trang tin điện tử của FPT Telecom, để cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa trên các trang tin điện tử của FPT Telecom, để biên soạn số liệu phân tích nhằm hiểu rõ hơn về hoạt động của trang tin điện tử và để cải thiện các trang tin điện tử của FPT Telecom. Khách hàng có thể sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để xóa hoặc chặn cookie trên thiết bị của mình. Tuy nhiên, nếu Khách hàng quyết định không chấp nhận hoặc chặn cookie từ các trang tin điện tử của FPT Telecom, Khách hàng có thể không tận dụng hết tất cả các tính năng của các trang tin điện tử của FPT Telecom.
14.2 FPT Telecom có thể xử lý thông tin cá nhân của Khách hàng thông qua công nghệ cookie, theo các quy định của Điều khoản này. FPT Telecom cũng có thể sử dụng biện pháp tiếp thị lại để phân phát quảng cáo cho những cá nhân mà FPT Telecom biết trước đây đã truy cập trang tin điện tử của mình.
14.3 Trong phạm vi các bên thứ ba đã gán nội dung lên trên các trang tin điện tử của FPT Telecom (ví dụ: các tính năng truyền thông xã hội), các bên thứ ba đó có thể thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng (ví dụ: dữ liệu cookie) nếu Khách hàng chọn tương tác với nội dung của bên thứ ba đó hoặc sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba.

Điều 15. Điều Khoản Chung

15.1. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 01/07/2023. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng, Chính sách này có thể được sửa đổi theo từng thời kỳ và được thông báo tới Khách hàng thông qua các Kênh giao dịch của FPT Telecom trước khi áp dụng. Những thay đổi và thời điểm có hiệu lực sẽ được cập nhật và công bố tại các Kênh giao dịch và các kênh khác của FPT Telecom. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau thời hạn thông báo về các nội dung sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ đồng nghĩa với việc Khách hàng đã chấp nhận các nội dung sửa đổi, bổ sung đó.
15.2. Khách hàng đã biết rõ và đồng ý bản Chính sách này cũng là Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân quy định tại Điều 13 Nghị định 13/NĐ-CP/2023 và được sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ trước khi FPT Telecom tiến hành Xử lý dữ liệu cá nhân. Theo đó. FPT Telecom không cần thực hiện thêm bất kỳ biện pháp nào khác nằm mục đích thông báo việc Xử lý dữ liệu cá nhân cho Khách hàng.
15.3. Khách hàng cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định tại Chính sách này. Các vấn đề chưa được quy định, các Bên thống nhất thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các sửa đổi, bổ sung Chính sách này được FPT Telecom thông báo cho khách hàng trong từng thời kỳ.
15.4. Chính sách này được giao kết trên cơ sở thiện chí giữa FPT Telecom và Khách hàng. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh tranh chấp, các Bên sẽ chủ động giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp hòa giải không thành, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.
15.5. Khách hàng đã đọc kỹ, hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ và đồng ý với toàn bộ nội dung của bản Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này.

XII. Hiệu lực và áp dụng

1. Bản chính sách này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

2. Các bản Chính sách sử dụng dịch vụ trước đây có phạm vi, đối tượng áp dụng tương tự sẽ hết hiệu lực kể từ ngày bản Chính sách sử dụng dịch vụ này có hiệu lực.

3. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Hợp đồng cung cấp sử dụng dịch vụ đã ký kết giữa Khách hàng và FPT Telecom và bản Chính sách sử dụng dịch vụ này thì Hợp đồng cung cấp sử dụng dịch vụ được ưu tiên áp dụng.

5/5 - (1 bình chọn)
0981489411
chat-active-icon