Code Sukuna Stand mới nhất

Code game Sakura Stand Roblox dành tặng người chơi rất nhiều phần thưởng hấp dẫn cho người mới chơi. Kèm theo đó là những phần thưởng event chỉ dành riêng cho khoảng thời gian đó, và như vậy thì bạn sẽ được giữ lại những vật phẩm đặc biệt mà chỉ có đợt sự kiện đó cung cấp mà thôi.

Quantrimang.com sẽ thường xuyên cung cấp cho người chơi danh sách giftcode Sakura Stand mới nhất. Dưới đây là danh cách giftcode Sakura Stand mới nhất và cách nhập code.

Code Sakura Stand mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến code Blox Fruit, code King Legacy thì hãy thường xuyên theo dõi các bài code game Roblox trên Quantrimang.com để nhận code đổi thưởng nhé.

Code Thưởng khi nhập code Thời gian sử dụng
110KLikes Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn trong thời gian sử dụng (mới)
CLASSICAUDDY Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn trong thời gian sử dụng (mới)
ThisFateWasFatedForTheFatedFate Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn trong thời gian sử dụng (mới)
15kSubsSoEpic Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn trong thời gian sử dụng (mới)
justice Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn trong thời gian sử dụng (mới)
105KLikes Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn sử dụng (Mới)
100KLikes Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn sử dụng (Mới)
BugsFix Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn sử dụng (Mới)
BugsFix2 Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn sử dụng (Mới)
SorryforShutdown Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn sử dụng (Mới)
HolidayEvent Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn sử dụng
TYForFollowing Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn sử dụng
StandProudGreenBoy Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn sử dụng
Sakura2077 Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn sử dụng
what Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn sử dụng
MorningEveryone Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn sử dụng
ANewGame Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn sử dụng
FOURTHSHUTDOWN Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn sử dụng
AuddyCOOKED Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn sử dụng
WHISPERTEAM Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn sử dụng
HeIsGone Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn sử dụng
sorryguys Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn sử dụng
SlowShutdownSorry Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn sử dụng
Cid Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn sử dụng
ShadowGarden Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn sử dụng
EminenceInSakura Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn sử dụng
CursedSpiritManipulation Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn sử dụng
ThisAintBalanced Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn sử dụng
100M Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn sử dụng
20KActiveIsCrazy! Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn sử dụng
VesselOfLife Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn sử dụng
LateShutdown Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn sử dụng
Halloween2023 Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn sử dụng
Fushiguro Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn sử dụng
SorcererHunter Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn sử dụng
W Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn sử dụng
ThankYouForTheSupport Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Còn sử dụng

Code Sakura Stand cũ hơn

Code Thưởng khi nhập code Thời gian sử dụng
SlowShutdownSorry Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Hết thời gian sử dụng
Cid Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Hết thời gian sử dụng
ShadowGarden Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Hết thời gian sử dụng
EminenceInSakura Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Hết thời gian sử dụng
LateShutdown Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Hết thời gian sử dụng
Halloween2023 Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Hết thời gian sử dụng
HolyGrailWar Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Hết thời gian sử dụng
Fate Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Hết thời gian sử dụng
Yowaimo Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Hết thời gian sử dụng
Dying Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Hết thời gian sử dụng
PureLove Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Hết thời gian sử dụng
Sorcerer Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Hết thời gian sử dụng
ThanksForPlaying Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Hết thời gian sử dụng
Origin Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Hết thời gian sử dụng
Shinra Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Hết thời gian sử dụng
Rizzuku Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Hết thời gian sử dụng
WhatTheHellMan Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Hết thời gian sử dụng
VesselOfLife Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Hết thời gian sử dụng
20KActiveIsCrazy! Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Hết thời gian sử dụng
100M Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Hết thời gian sử dụng
ThisAintBalanced Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Hết thời gian sử dụng
CursedSpiritManipulation Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Hết thời gian sử dụng
Cursed Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Hết thời gian sử dụng
CodeBugFix Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Hết thời gian sử dụng
SukunaFingerIncident Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng tokens, tiền trong game, thời gian nhân đôi lượng kinh nghiệm nhận được… Hết thời gian sử dụng

Cách nhập code đổi thưởng

Bước 1: Trong giao diện chính của game, bạn hãy chọn biểu tượng cài đặt game như ở dưới hình.

Sakura Stand code

Bước 2: Trong cửa sổ mục Cài Đặt, chọn Settings, kéo xuống dưới cho đến khi nào bạn nhìn thấy. Nhập toàn bộ code vào khung nhập code (Enter Code Here). Sau đó chọn Enter để hoàn thành việc đổi code.

Sakura Stand code moi nhat

Bước 3: Nếu code còn trong thời gian sử dụng, bạn sẽ thấy ngay phần thưởng hiện ra như ở dưới hình.

code Sakura Stand moi nhat

Nhận thêm code Sakura Stand ở đâu?

Để nhận thêm code Sakura Stand, cách tốt nhất là bạn chỉ cần lưu lại trang này của chúng tôi và check lại mỗi ngày để kiểm tra code game Sakura Stand mới nhất. Bạn có thể lưu lại trang này của chúng tôi bằng cách bấm tổ hợp CTRL+D để lưu lại trên thanh dấu trang và mở lại kiểm tra mỗi ngày để không bỏ lỡ bất kỳ giftcode nào.

Ngoài ra, nếu bạn tự đi tìm code, bạn có thể tham gia vào kênh Discord chính thức của nhà phát triển game theo link ở dưới đây. Hoặc join vào group Sakura Pro Max trên Roblox để tham gia vào cộng đồng chơi game. Ở đó cộng đồng người chơi sẽ cung cấp cho bạn không chỉ code game mới nhất mà còn có cả những event nhận code hay kinh nghiệm chơi mà bạn cần thiết.

Discord Sakura Stand:

https://discord.com/invite/sakurastand

Group cộng đồng người chơi Sakura Stand trên Roblox:

https://www.roblox.com/groups/6490343/Sakura-Pro-Max#!/about

Tại sao Code Sakura Stand không đổi được

Có thể có một số khiến code Sakura Stand không hoạt động, code khi hết hạn thì bạn sẽ không đổi được. Chúng không tồn tại vĩnh viễn và nếu bạn không đổi code khi chúng đang còn trong thời gian sử dụng, thì khi bạn đổi code bạn sẽ không thể đổi lấy phần thưởng.

Đôi khi chúng cũng sẽ phân biệt giữa chữ hoa và chữ thường, đôi khi chúng có cả số và kí tự đặc biệt. Đảm bảo rằng bạn luôn nhập code chính xác nhất nếu không sao chép được code trong bảng code bên trên và dán vào khung đổi code trong game.

giftcode Sakura Stand

Những phần thưởng khác trong Sakura Stand

Tham gia vào máy chủ Discord của game và theo dõi chủ đề #giveaways trong đó. Ở đó bạn sẽ thấy những phần thưởng hấp dẫn miễn phí từ nhà phát triển game. Tuy nhiên những phần thưởng này sẽ có giới hạn người nhận và đôi khi cũng yêu cầu người chơi phải làm nhiệm vụ nhẹ nhàng mới có thể nhận thưởng

Sakura Stand là game gì?

sakura stand

Sakura Stand là tựa game Roblox lấy cảm hứng từ bộ manga/anime nổi tiếng JoJo’s Bizarre Adventure, mang đến cho người chơi cơ hội nhập vai thành những chiến binh sở hữu Stand (Năng lực) và chiến đấu chống lại kẻ thù.

Điểm nổi bật của Sakura Stand chính là hệ thống chiến đấu đa dạng và đầy kỹ thuật. Người chơi sẽ điều khiển nhân vật của mình di chuyển, tấn công, sử dụng kỹ năng và phối hợp với Stand để hạ gục đối thủ. Mỗi Stand sở hữu khả năng riêng biệt, từ tấn công trực tiếp, hỗ trợ phòng thủ, đến tạo ảo ảnh hay điều khiển thời gian. Việc lựa chọn Stand phù hợp với chiến thuật và phối hợp hiệu quả giữa nhân vật và Stand là yếu tố then chốt để chiến thắng.

Sakura Stand sở hữu hơn 100 Stand để người chơi khám phá và lựa chọn. Mỗi Stand được thiết kế tỉ mỉ, dựa trên nguyên tác manga/anime, mang đến những trải nghiệm độc đáo cho người chơi.

Nhớ là luôn cập nhật code tại trang Quantrimang.com để không bỏ lỡ bất kì phần quà nào. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật code game mới nhất để bạn đổi quà.

  • FPT Telecom làm việc cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật, quý khách có nhu cầu đăng ký hoặc tham khảo các gói cước hay liên hệ thông tin đăng ký dịch vụ quý khách hàng vui lòng liên hệ qua web hoặc các thông tin bên dưới để nhân viên hỗ trợ 24/7.
    • FPT Telecom – Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT
    • Mobile : 098.1489.411 
    • Website: https://fpt8.com

    Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ mà FPT Telecom cung cấp, chúng tôi sẽ luôn cập nhật các chương trình ưu đãi khuyến mãi lắp mạng FPT  tại Website: https://fpt8.com

Đánh giá 5 Sao
0981489411
chat-active-icon