Cách đăng nhập vào trang quản lý điểm truy cập không dây TP-Link

Trang web quản lý dựa trên Web là một máy chủ Web nội bộ được tích hợp sẵn và không yêu cầu truy cập Internet. Tuy nhiên, nó yêu cầu thiết bị của bạn phải được kết nối với thiết bị TP-Link. Kết nối này có thể có dây hoặc không dây.

ghi chú: Các phiên bản trình duyệt web cũ hơn có thể gây ra sự cố tương thích với giao diện web của thiết bị (trang quản lý), chẳng hạn như không thể đăng nhập vào giao diện, chức năng hiển thị không đầy đủ, v.v. Bạn nên sử dụng kết nối có dây nếu định sử dụng thay đổi cài đặt không dây của thiết bị hoặc Nâng cấp phiên bản chương trình cơ sở.

ghi chú: Đối với các sản phẩm được bật DHCP theo mặc định (không được liệt kê bên dưới), hãy xem liên kết này.

https://www.tp-link.com/vn/support/faq/375/

Bài viết này áp dụng cho các điểm truy cập không dây và bộ mở rộng đã tắt DHCP theo mặc định. (TL-WA500G, TL-WA501G, TL-WA601G, TL-WA701ND v1, TL-WA801ND v1, TL-WA901ND v1/v2, TL-WA730RE, TL-WA5110G, TL-WA5210G, TL-WA730RE, TL-WA5110G, TL-WA5210G, TL-721, phiên bản cũ TL-WA830 v1/v2).

Trước khi đăng nhập vào giao diện web, bạn cần gán địa chỉ IP tĩnh cho máy tính của mình.

bước 1: Kết nối máy tính với cổng LAN TP-Link bằng cáp Ethernet.

Bước 2: Gán địa chỉ IP tĩnh trên máy tính của bạn theo cách thủ công.

Bài viết lấy Windows 7 làm ví dụ:

1. Nhấp chuột trái Bắt đầu > Bảng điều khiển > Mạng và Internet > Trung tâm mạng và chia sẻ > Thay đổi cài đặt bộ điều hợp (trong menu bên trái).

2. Nhấp chuột phải kết nối cục bộ Tiếp tục đặc trưng.Sau đó nhấp đúp chuột Giao thức Internet phiên bản 4 (TCP/IPv4).

Bấm đúp vào Giao thức Internet Phiên bản 4 (TCP/IPv4)
Bấm đúp vào Giao thức Internet Phiên bản 4 (TCP/IPv4)

3. Đặt địa chỉ IP tĩnh (ví dụ: chọn 192.168.1.x).Nếu AP của bạn là 192.168.0.254đặt địa chỉ IP tĩnh thành 192.168.0.X.

Đặt địa chỉ IP tĩnh thành 192.168.0.X
Đặt địa chỉ IP tĩnh thành 192.168.0.X

ghi chú:

IP LAN thay đổi tùy theo model. Vui lòng tìm nó ở nhãn dưới cùng của sản phẩm.

Bước 3:

Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ IP của điểm truy cập/bộ mở rộng (mặc định là 192.168.1.1/192.168.1.254/192.168.0.254) vào thanh địa chỉ và nhấn Đi vào.

Nhập địa chỉ IP của điểm truy cập/bộ mở rộng
Nhập địa chỉ IP của điểm truy cập/bộ mở rộng

Bước 4:

Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn vào các ô trên trang đăng nhập. Tên người dùng và mật khẩu mặc định đều là quản trị viên.quản trị viênsau đó nhấn vào ĐƯỢC RỒI

Nhập tên người dùng và mật khẩu
Nhập tên người dùng và mật khẩu

ghi chú:

1. IP setting trên dùng để đăng nhập vào giao diện web TP-Link để cài đặt.

2. Nếu bạn có bộ định tuyến băng thông rộng cung cấp kết nối Internet, vui lòng đặt lại cài đặt IP của máy tính thành Lấy địa chỉ IP tự động & Tự động lấy địa chỉ máy chủ DNS.

Định cấu hình lại cài đặt IP máy tính của bạn để tự động lấy địa chỉ IP và tự động lấy địa chỉ máy chủ DNS
Định cấu hình lại cài đặt IP máy tính của bạn để tự động lấy địa chỉ IP và tự động lấy địa chỉ máy chủ DNS
Đánh giá 5 Sao
0981489411
chat-active-icon